วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

มาหาพระพุทธเจ้าเพื่ออะไร(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๘)

๑๔ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมมาหาพระพุทธเจ้าเพื่ออะไร
581114_05_ปกิณกะธรรมมาหาพระพุทธเจ้าเพื่ออะไร.mp3