วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยด้วยประทีปแก้ว(เทศน์ ๒๒ พ.ย. ๕๘)


๒๒ พ.ย. ๕๘-เทศน์บูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยด้วยประทีปแก้ว
581122_02_เทศน์บูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยด้วยประทีปแก้ว.mp3