วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ให้ทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมให้ทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมี
581115_04_ปกิณกะธรรมให้ทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมี.mp3