วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เหตุใดฆราวาสที่บรรลุอรหันต์จะต้องตาย(ตอบปัญหาธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมเหตุใดฆราวาสที่บรรลุอรหันต์จะต้องตาย
581101_06_ตอบปัญหาธรรมเหตุใดฆราวาสที่บรรลุอรหันต์จะต้องตาย.mp3