วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สัตยาธิษฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๕๘)

๒๕ พ.ย.ย ๕๘-581125_07_ปกิณกะธรรมสัตยาธิษฐาน
581125_07_ปกิณกะธรรมสัตยาธิษฐาน.mp3