วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระนิพพานต้องเดินตามผู้รู้(เทศน์ ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-เทศน์พระนิพพานต้องเดินตามผู้รู้
581115_02_เทศน์พระนิพพานต้องเดินตามผู้รู้.mp3