วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมีตอบแทนคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๕๘)

๒๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมีตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
581125_05_ปกิณกะธรรมทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมีตอบแทนคุณพระรัตนตรัย.mp3