วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผลของทานเพื่อการถึงซึ่งคุณของพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_09_ปกิณกะธรรมผลของทานเพื่อการถึงซึ่งคุณของพระรัตนตรัย
581129_09_ปกิณกะธรรมผลของทานเพื่อการถึงซึ่งคุณของพระรัตนตรัย.mp3