วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การปฏิบัติให้ถึงความพร้อม(เทศน์ ๑๔ พ.ย. ๕๘)

๑๔ พ.ย. ๕๘-เทศน์การปฏิบัติให้ถึงความพร้อม
581114_02_เทศน์การปฏิบัติให้ถึงความพร้อม.mp3