วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บุคคลใดไม่ถึงคุณพระรัตนตรัยหาที่ไปสุคติได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ย.ย ๕๘)


๒๘ พ.ย. ๕๘-581128_08_ปกิณกะธรรมบุคคลใดไม่ถึงคุณพระรัตนตรัยหาที่ไปสุคติได้ยาก
581128_08_ปกิณกะธรรมบุคคลใดไม่ถึงคุณพระรัตนตรัยหาที่ไปสุคติได้ยาก.mp3