วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ย. ๕๘)


๒๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
581121_05_ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้.mp3