วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สร้างกำลังใจไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๘)


๒๒ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสร้างกำลังใจไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย
581122_04_ปกิณกะธรรมสร้างกำลังใจไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย.mp3