วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การเจริญเมตตาทำจิตให้บริสุทธิ์ในการถวายทาน(เทศน์ ๘ พ.ย. ๕๘)

๘ พ.ย. ๕๘-เทศน์การเจริญเมตตาทำจิตให้บริสุทธิ์ในการถวายทาน
581108_02_เทศน์การเจริญเมตตาทำจิตให้บริสุทธิ์ในการถวายทาน.mp3