วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ทางปฏิบัติของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๘)

๘ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติของสมณเพศ
581108_05_ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติของสมณเพศ.mp3