วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บูชาคุณและขอพรพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย.ย ๕๘)

๒๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมบูชาคุณและขอพรพระรัตนตรัย
581125_06_ปกิณกะธรรมบูชาคุณและขอพรพระรัตนตรัย.mp3