วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่เสื่อมจากความดี(เทศน์ ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_02_เทศน์ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่เสื่อมจากความดี