วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ปฏิปทาและพระเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง(ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๘)

๘ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปฏิปทาและพระเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง
581108_06_ปกิณกะธรรมปฏิปทาและพระเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง.mp3