วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การปฏิบัติเพื่อมรรคผล เมื่อมีภาระร่างกาย(เทศน์ ๒๑ พ.ย. ๕๘)


๒๑ พ.ย. ๕๘-เทศน์การปฏิบัติเพื่อมรรคผล เมื่อมีภาระร่างกาย