วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การทำทานอย่าขาดอธิษฐานบารมี(ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๘)

๘ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทำทานอย่าขาดอธิษฐานบารมี
581108_03_ปกิณกะธรรมการทำทานอย่าขาดอธิษฐานบารมี.mp3