วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การวางอารมณ์ก่อนตาย(ตอบปัญหาธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมการวางอารมณ์ก่อนตาย
581101_05_ตอบปัญหาธรรมการวางอารมณ์ก่อนตาย.mp3