วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผู้เห็นคุณพระรัตนตรัยจึงจะทำความดีถึงมรรผล(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้เห็นคุณพระรัตนตรัยจึงจะทำความดีถึงมรรผล
581101_08_ปกิณกะธรรมผู้เห็นคุณพระรัตนตรัยจึงจะทำความดีถึงมรรผล.mp3