วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผลของทานมีผลเลิศก็ต่อเมื่อมีความเคารพพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ย. ๕๘)


๒๘ พ.ย. ๕๘-581128_03_ปกิณกะธรรมผลของทานมีผลเลิศก็ต่อเมื่อมีความเคารพพระรัตนตรัย
581128_03_ปกิณกะธรรมผลของทานมีผลเลิศก็ต่อเมื่อมีความเคารพพระรัตนตรัย.mp3