วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ทานที่เป็นปรมัตถทานเพื่อการหลุดพ้น(เทศน์ ๒๘ พ.ย. ๕๘)


๒๘ พ.ย. ๕๘-581128_02_เทศน์ทานที่เป็นปรมัตถทานเพื่อการหลุดพ้น
581128_02_เทศน์ทานที่เป็นปรมัตถทานเพื่อการหลุดพ้น.mp3