วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผลจะเกิดจากการลาพุทธภูมิต้องรู้คุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ย. ๕๘)


๒๘ พ.ย. ๕๘-581128_07_ปกิณกะธรรมผลจะเกิดจากการลาพุทธภูมิต้องรู้คุณพระรัตนตรัย
581128_07_ปกิณกะธรรมผลจะเกิดจากการลาพุทธภูมิต้องรู้คุณพระรัตนตรัย.mp3