วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การเป็นผู้มีจิตจดจ่อในการทำกฐินทาน(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเป็นผู้มีจิตจดจ่อในการทำกฐินทาน
581101_03_ปกิณกะธรรมการเป็นผู้มีจิตจดจ่อในการทำกฐินทาน.mp3