วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ความอิ่มใจในทาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๘)


๒๒ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมความอิ่มใจในทาน
581122_03_ปกิณกะธรรมความอิ่มใจในทาน.mp3