วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ใคร่ครวญสักกายทิฏฐิในสังโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๘)

๑๔ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญสักกายทิฏฐิในสังโยชน์
581114_06_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญสักกายทิฏฐิในสังโยชน์.mp3