วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า
581115_05_ปกิณกะธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า.mp3