วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ทำจิตไม่ห่างพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_08_ปกิณกะธรรมทำจิตไม่ห่างพระรัตนตรัย
581129_08_ปกิณกะธรรมทำจิตไม่ห่างพระรัตนตรัย.mp3