วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กำลังใจการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๘)

๑๔ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจการถวายทาน
581114_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจการถวายทาน.mp3