วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

คนที่บวชต้องมีกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ย. ๕๘)


๒๘ พ.ย. ๕๘-581128_04_ปกิณกะธรรมคนที่บวชต้องมีกำลังใจ
581128_04_ปกิณกะธรรมคนที่บวชต้องมีกำลังใจ.mp3