วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วิปัสสนาญาณและวิปัสสนูปกิเลส(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_05_ปกิณกะธรรมวิปัสสนาญาณและวิปัสสนูปกิเลส
581129_05_ปกิณกะธรรมวิปัสสนาญาณและวิปัสสนูปกิเลส.mp3