วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การทำกฐินทานเพื่อความสิ้นอาสวะ(เทศน์ ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-เทศน์การทำกฐินทานเพื่อความสิ้นอาสวะ
581101_02_เทศน์การทำกฐินทานเพื่อความสิ้นอาสวะ.mp3