วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระศาสนาต้องการคนมีกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๕๘)

๒๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมพระศาสนาต้องการคนมีกำลังใจ
581125_04_ปกิณกะธรรมพระศาสนาต้องการคนมีกำลังใจ.mp3