วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กฐินพระราชทานวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๕๘)


๒๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมกฐินพระราชทานวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
581125_01_ปกิณกะธรรมกฐินพระราชทานวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร.mp3