วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ความเมตตาของพระหาประมาณมิได้(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระหาประมาณมิได้
581115_03_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระหาประมาณมิได้.mp3