วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การลาพุทธภูมิ(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_07_ปกิณกะธรรมการลาพุทธภูมิ
581129_07_ปกิณกะธรรมการลาพุทธภูมิ.mp3