วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาของพระเจ้าอยู่หัวดุจดั่งครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_03_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระเจ้าอยู่หัวดุจดั่งครูบาอาจารย์
581129_03_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระเจ้าอยู่หัวดุจดั่งครูบาอาจารย์.mp3