วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การตัดสินใจเป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ย. ๕๘)


๒๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตัดสินใจเป็นอารมณ์เดียว
581121_08_ปกิณกะธรรมการตัดสินใจเป็นอารมณ์เดียว.mp3