วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ปรมัตถบารมีด้วยการทำความดีบูชาพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปรมัตถบารมีด้วยการทำความดีบูชาพระรัตนตรัย
581115_10_ปกิณกะธรรมปรมัตถบารมีด้วยการทำความดีบูชาพระรัตนตรัย.mp3