วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ถึงความพร้อมทั้งกายและจิตจึงจะเกิดมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๘)

๘ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมถึงความพร้อมทั้งกายและจิตจึงจะเกิดมรรคผล
581108_04_ปกิณกะธรรมถึงความพร้อมทั้งกายและจิตจึงจะเกิดมรรคผล.mp3