วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วิมุตติหลุดพ้นต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ย. ๕๘)


๒๘ พ.ย.​๕๘-581128_05_ปกิณกะธรรมวิมุตติหลุดพ้นต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
581128_05_ปกิณกะธรรมวิมุตติหลุดพ้นต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3