วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ปรมัตถทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๘)

๑๔ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปรมัตถทาน
581114_04_ปกิณกะธรรมปรมัตถทาน.mp3