วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_06_ปกิณกะธรรมการถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
581129_06_ปกิณกะธรรมการถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต.mp3