วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การเห็นอารมณ์ของขันธ์๕และจิต(ตอบปัญหาธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๘)

๑๘ ต.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมการเห็นอารมณ์ของขันธ์๕และจิต
581018_06_ตอบปัญหาธรรมการเห็นอารมณ์ของขันธ์๕และจิต.mp3