วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนำพาให้พ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๑๑ ต.ค. ๕๘)

๑๑ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนำพาให้พ้นทุกข์ได้
581011_03_ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนำพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3