วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การทรงพรหมวิหารสี่ที่มีฐานะ(ปกิณกะธรรม ๓ ต.ค. ๕๘)

๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทรงพรหมวิหารสี่ที่มีฐานะ
581003_08_ปกิณกะธรรมการทรงพรหมวิหารสี่ที่มีฐานะ.mp3