วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การปฏิบัติตามพระเพื่อถึงนิพพานอันเป็นบรมสุข(เทศน์ ๔ ต.ค. ๕๘)

๔ ต.ค. ๕๘-เทศน์การปฏิบัติตามพระเพื่อถึงนิพพานอันเป็นบรมสุข
581004_02_เทศน์การปฏิบัติตามพระเพื่อถึงนิพพานอันเป็นบรมสุข.mp3