วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กำลังใจทำความดีเป็นอารมณ์เดียว(เทศน์ ๑๑ ต.ค. ๕๘)

๑๑ ต.ค. ๕๘-เทศน์กำลังใจทำความดีเป็นอารมณ์เดียว
581011_02_เทศน์กำลังใจทำความดีเป็นอารมณ์เดียว.mp3