วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การรักษาศีลพรหมจรรย์(ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๘)

๒๕ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรักษาศีลพรหมจรรย์
581025_05_ปกิณกะธรรมการรักษาศีลพรหมจรรย์.mp3